Czy spółka zobowiązana jest do wystawienia faktur dotyczących 20% odpłatności ponoszonej przez pracowników za udział w szkoleniu i opodatkowania jej stawką VAT 23%?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2015 r.

PYTANIE

Czy spółka z o. o., która przeszkoliła pracowników i ustaliła dla szkolonych pracowników częściową odpłatność za ww. szkolenie w wysokości 20% wartości szkolenia, co zostało potrącone z wynagrodzeń pracowników, jest zobowiązana do wystawienia faktur dotyczących 20% odpłatności przez pracowników za udział w szkoleniu i opodatkowania jej stawką VAT 23%?

Faktura za szkolenie dla spółki była zwolniona z VAT (ZW - środki unijne).

Czy wspomniana spółka z o. o. powinna była zawrzeć umowę z firmą szkolącą, w której wskazane byłyby osoby do przeszkolenia oraz byłaby informacja, że umowa jest wielostronna i spółka w części dotyczącej odpłatności przez pracownika (20%) występuje w roli płatnika za szkolonych pracowników i wtedy można byłoby pozostać jedynie przy rozliczeniu w formie potrąceń z wynagrodzeń pracowników?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access