Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zajmuje się budowa budynku mieszkalnego i sprzedażą mieszkań. Prace są wykowywane przez firmy obce. Mamy tylko zatrudnioną 1 osobę (księgowa), prezes spółki jest na podstawie powołania (umowa spółki - akt notarialny) na to stanowisko. Poniesione koszty tej działalności są ewidencjonowane na kontach zespołu 4, a następnie ich rozliczenie za pośrednictwem konta 490 na kontach zespołu 5 tzn., wszystkie koszty dotyczące wytworzenia tych mieszkań księgujemy na 501 Koszty budowy domów z analityką na poszczególne mieszkania, 507 Koszty sprzedaży, 550 Koszty ogólnego zarządu. Nie prowadzimy magazynu materiałów. Wszystkie firmy wykonujące dla nas prace obciążyły nas kosztami za materiały i robociznę, ale jedna Firma obca wykonuje dla nas prace wykończeniowe i zakupiła materiały. Faktury zostały wystawione na naszą spółkę. Materiały te podwyższą koszt wytworzenia budynku mieszkalnego

Czy spółka zajmująca się budową i sprzedażą mieszkań może materiały związane z budową zaksięgować bezpośrednio jako zużycie materiałów i jako koszt budowy mieszkań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?