Czy spółka z o.o., wykonująca świadczenia medyczne dla podmiotu posiadającego kontrakt z NFZ, w zakresie objętym tym kontraktem... - OpenLEX

Czy spółka z o.o., wykonująca świadczenia medyczne dla podmiotu posiadającego kontrakt z NFZ, w zakresie objętym tym kontraktem jest podmiotem publicznym w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klisowska Izabela
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka z o.o., zarejestrowana jako podmiot leczniczy w RPWDL, wykonująca świadczenia medyczne dla podmiotu posiadającego kontrakt z NFZ, w zakresie objętym tym kontraktem (np. szpital posiada aktywny kontrakt z NFZ na realizowanie badań rezonansu magnetycznego, a spółka z o.o. dostarcza opisy do tych badań w ramach umowy ze szpitalem na realizowanie usługi teleradiologicznej) jest podmiotem publicznym w rozumieniu art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX