Czy spółka z o.o. prowadząca badania kliniczne prowadzi działalność leczniczą? - OpenLEX

Czy spółka z o.o. prowadząca badania kliniczne prowadzi działalność leczniczą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wnioskuje o wpis do rejestru podmiotów leczniczych. W ramach prowadzonej działalności sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem badań klinicznych, nie ma podpisanej umowy z NFZ i nie prowadzi przyjęć pacjentów w ramach prywatnej praktyki. Organ rejestrowy - wojewoda, zakwestionował status przedsiębiorcy jako podmiotu leczniczego, ponieważ wg. organu, sp. z o.o. prowadząc tylko badania kliniczne nie wykonuje działalności leczniczej.

Czy przedsiębiorca prowadzący badania kliniczne prowadzi działalność leczniczą?

Czym są i jaki jest zakres świadczeń zdrowotnych?

Czy prowadzenie badań klinicznych w ramach działalności może być podstawą do wpisu do rejestru podmiotów leczniczych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX