Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są ze sobą powiązane kapitałowo i osobowo. Spółka A posiada 100% udziałów w spółce B. Wspólnicy spółki A (dwie osoby fizyczne) są członkami zarządu spółki A (prezes i członek zarządu) oraz członkami zarządu spółki B (analogiczne funkcje). Prezes zarządu na podstawie uchwały pobiera wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji w spółce A, natomiast członek zarządu pełni swoją funkcję w spółce A bezpłatnie. Członkowie zarządu spółki B nie pobierają z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagrodzenia.

Pytanie, czy w związku z powiązaniem kapitałowym i osobowym obu spółek, zarząd spółki B może pełnić swoje funkcje bez pobierania wynagrodzenia, czy spółka B powinna opodatkować przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?