Czy spółka z o.o. może sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2017 i 2018 korzystając z uproszczeń dla jednostek małych? - OpenLEX

Czy spółka z o.o. może sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2017 i 2018 korzystając z uproszczeń dla jednostek małych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. w 2016 roku przekroczyła 2 z 3 trzech wartości granicznych dla jednostek małych. Sprawozdanie finansowe za 2016 r. sporządzała przy zastosowaniu uproszczeń polegających na niesporządzaniu sprawozdania z działalności i z uwagi na brak obowiązku badania nie sporządzała również CF i ZZKW. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 musi być poddane badaniu przez biegłego rewidenta z uwagi na przekroczenie progów. W 2017 roku jednostka przekroczyła tylko jeden próg dotyczący jednostek małych. W 2018 roku Spółka przekroczyła ponownie 2 progi graniczne dla jednostek małych.

Czy w związku z tym, jednostka w SF za 2017 oraz w SF za 2018 r. może nadal korzystać z uproszczeń dla jednostek małych polegających na niesporządzaniu sprawozdania z działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitałach własnych oraz korzystaniu z uproszczeń w zakresie odstąpienia od ustalania podatku odroczonego oraz stosowania rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX