Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. powstała w wyniku podziału spółki akcyjnej. Nastąpił podział przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze spółki akcyjnej i przeniesienie składników, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, do spółki nowopowstałej. Podział spółki akcyjnej został zarejestrowany w KRS w dniu 31 stycznia, a rejestracja spółki z o.o. nastąpiła dnia 1 lutego. W umowie spółki z o.o. zapisano, że rok obrotowy będzie trwał od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego, przy czym pierwszy rok obrotowy zakończy się 30 czerwca, a więc będzie trwał 5 miesięcy. Spółka z o.o. złożyła w przepisowym terminie zawiadomienie w urzędzie skarbowym o tak przyjętym roku obrotowym, który jest tożsamy z rokiem podatkowym.

Na dzień 30 czerwca spółka z o.o. zamknęła pierwszy rok obrotowy, sporządziła sprawozdanie finansowe, jak również w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, tj. do 30 września rozliczyła się z podatku dochodowego od osób prawnych - złożyła CIT-8 za okres luty-czerwiec.

Czy spółka z o.o. postąpiła prawidłowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?