Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynajmuje mieszkanie. Co miesiąc spółka z o.o. otrzymuje fakturę od firmy X za wynajem tego mieszkania. Faktura jest wystawiana w taki sposób, że usługa główna, czyli najem mieszkania jest wykazana na fakturze ze stawką VAT "zw" natomiast opłaty dodatkowe, m.in. energia elektryczna – ze stawką VAT "23%". W umowie o najem mieszkania znajduje się taki zapis: "Koszty i świadczenia związane z przedmiotem najmu obciążają najemcę i w tym zakresie najemca zobowiązuje się do terminowego regulowania należności związanych z użytkowaniem przedmiotu najmu, a więc: należności za energię elektryczną (ponosi najemca na podstawie faktur ENEA), a także należności za Internet i TV płatne razem z czynszem do 10 każdego miesiąca".

Czy spółka z o.o. otrzymująca taką fakturę ma prawo do odliczenia VAT naliczonego za opłaty dodatkowe (energię elektryczną oraz Internet i TV)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?