Czy spółka z o.o., której wpis do KRS określa sposób reprezentacji spółki, musi kierować się tak określonym sposobem... - OpenLEX

Czy spółka z o.o., której wpis do KRS określa sposób reprezentacji spółki, musi kierować się tak określonym sposobem reprezentacji we wszelkich umowach zawieranych z podmiotami zewnętrznymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka z o.o., której wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) określa sposób reprezentacji spółki, musi kierować się tak określonym sposobem reprezentacji we wszelkich umowach zawieranych z podmiotami zewnętrznymi? Czy tak określony sposób reprezentacji spółki dotyczy tylko zawierania umów istotnych dla funkcjonowania takiej spółki z o.o. (np. sprzedaży spółki, przejęcia innej spółki, itp.), a nie obejmuje zawierania umów dotyczących normalnego funkcjonowania takiej spółki (np. umowy ustanawiającej przedstawiciela zagranicą, umowy konsorcjum itp.), w którym to przypadku wymagany byłby jedynie podpis dowolnego przedstawiciela zarządu lub upoważnionej osoby?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX