Czy spółka z o.o., której właściciele mają miejsce zamieszkania w Niemczech, będzie podlegała badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoby mające miejsce zamieszkania w Niemczech założyły i zarejestrowały spółkę z o.o. w Polsce.

Czy firma będzie podlegała badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

Jakie terminy będą ją obowiązywały do przekazania dokumentacji z prowadzonej działalności?

Czy firma ma również obowiązek złożenia w sądzie rejestrowym sprawozdania finansowego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access