Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. ma obowiązek zgłosić beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 13 lipca 2020. Jednak ma problem z ustaleniem, kto jest faktycznie beneficjentem rzeczywistym. 100% udziałowcem spółki jest związek międzygminny, utworzony przez samorządy gminne. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu beneficjentem rzeczywistym może być: 1) osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności większej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji; 2) osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów; 3) osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów; 4) osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad klientem poprzez posiadanie uprawnień podmiotu dominującego(art. 3 ust 1 pkt 37 ustawa o rachunkowości); 5) osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze. W przypadku spółki, której udziałowcem nie są osoby fizyczne tylko związek międzygminny, który zaś nie jest ani spółką handlową ani przedsiębiorstwem państwowym, warunki od 1 do 4 wg spółki nie mają zastosowania. Spółka zastanawia się czy w takim wypadku nie powinna wpisać do rejestru członków zarządu tj. prezesa i wiceprezesa, będącymi osobami fizycznymi.

Czy stanowisko spółki jest poprawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?