Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka z o.o. działająca w Polsce może wysłać swoim udziałowcom w Grupie (100% udziałów) całość wypracowanego zysku za rok bieżący i dowolną część kapitału rezerwowego (zatrzymane zyski z lat ubiegłych)?

Spółka z o.o. wypracowała 500.000 zł zysku w roku 2018, kapitał rezerwowy wynosi 1.700.000 zł.

Czy spółka może na prośbę właściciela (spółki w Grupie - Szwecja) wysłać 600.000 zł jako dywidendę i 400.000 zł jako zasilenie kapitału Grupy?

Czy istnieją jakieś ograniczenia w polskim ustawodawstwie?

Czy protokół ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za rok 2018 dotyczący podziału zysków może zostać podpisany przez właściciela w formie "podpisanej listy obecności" jak dotychczas?

Czy w związku ze zmianami i e-sprawozdaniem wymagany jest również podpis elektroniczny lub inna forma zatwierdzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?