Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z innego kraju UE (Holandia) zakupiła w 2014 r. w naszym kraju towary obciążone polskim podatkiem VAT a następnie (też w 2014 r.) dokonała wywozu poza granice UE, do kraju trzeciego (Białoruś). Spółka nie posiada w naszym kraju siedziby ani stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Nie dokonała też rejestracji jako polski podatnik VAT. Spółka chciała skorzystać z procedury zwrotu podatku na podstawie wniosku elektronicznego (art. 89 Ustawy VAT), złożonego w 2015 r. Obecnie Spółka oczekuje na decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście. Wydaje się jednak, że na podstawie przepisów Rozporządzenia MF w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podatnikom, Spółka zastosowała niewłaściwą procedurę, ponieważ zwrot podatku na tej podstawie przysługuje pod warunkiem, że podatnik nie dokonywał w okresie zwrotu sprzedaży w rozumieniu polskiej sprzedaży. A taką sprzedażą jest m.in. eksport towarów. Właściwą procedurą powinno być zarejestrowanie się w polskim systemie VAT i następnie ubieganie się o zwrot podatku na podstawie wniosku złożonego wraz deklaracją VAT.

Nie jesteśmy pewni, z którego roku obowiązuje Rozporządzenie w tym przypadku: wydane 29 czerwca 2011 r. czy też aktualnie obowiązujące z 9 grudnia 2014 r.?

Jeśli faktycznie zastosowano błędną procedurę, to czy Spółka będzie mogła się ubiegać o zwrot w przypadku, kiedy dokona rejestracji z datą wsteczną?

Zarówno faktury zakupu jak i dokumenty poświadczające sprzedaż i wywóz zostały wystawione na holenderski numer VAT.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację