Czy spółka wykonująca usługę produkcji izolatorów z materiałów/surowców powierzonych, które dostarcza jej zamawiający z... - OpenLEX

Czy spółka wykonująca usługę produkcji izolatorów z materiałów/surowców powierzonych, które dostarcza jej zamawiający z Niemiec, jest wprowadzającym opakowania na teren kraju?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wykonuje usługę produkcji izolatorów z materiałów/surowców powierzonych, które dostarcza jej zamawiający z Niemiec. Nie występuje faktura sprzedaży surowców pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi. Surowce dostarczane są do zakładu w opakowaniach. Ich zużycie powoduje powstanie odpadów opakowaniowych. Spółka posiada uregulowania w zakresie gospodarki odpadami.

Czy Spółka jest wprowadzającym opakowania na teren kraju i spoczywają na niej obowiązki wynikające z ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1114) – dalej u.g.o.o.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX