Czy spółka wykazując wartość majątku obcego w dodatkowych informacjach sprawozdania finansowego powinna wycenić użytkowany majątek obcy na dzień bilansowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka użytkuje majątek obcy (działki), który w księgach znajduje się na kontach pozabilansowych.

Czy spółka wykazując ich wartość w dodatkowych informacjach sprawozdania finansowego powinna wycenić użytkowany majątek obcy na dzień bilansowy?

Jeśli tak, to czy jeśli jest to spółka w trakcie likwidacji, to wycena powinna być sporządzona przy zastosowaniu ceny sprzedaży netto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX