Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy Zakładem Komunikacji Miejskiej, gdzie od grudnia 2017 r. gmina jest 100% udziałowcem spółki z o.o. W spółce przewodniczącym rady nadzorczej jest osoba, która w gminie pełni funkcje pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami . Do jego zadań należą: 1. planowanie przestrzenne, urbanistyki, architektury i budownictwa, 2. koordynacja działalności inwestycyjnej, 3. geodezja i mienia, 4. obrót nieruchomościami, 5. gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, 6. ochrona zabytków, 7. związane z zamówieniami publicznymi. Przepis art. 11 ust. 4 pkt. 5 ustawy CIT brzmi że: "Przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach."

Czy w takim przypadku, zobowiązani jesteśmy do sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r. – ceny transakcyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację