Czy spółka uzyska przychód podatkowy z tytułu korzystania nieodpłatnie z lokalu będącego własnością prezesa spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. mająca dwóch wspólników, zawarła umowę użyczenia bezpłatnego lokalu pomiędzy wiceprezesem spółki (prywatnie mężem wspólnika spółki), a spółką. Spółka została zarejestrowana w użyczonym lokalu.

Czy w spółce powstaną z tego tytułu jakieś przychody podatkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX