Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka o.o. A nabyła w grudniu od innej spółki z o.o. B nieruchomość wraz z wyposażeniem technicznym (komputery, telefony, meble, itp.). Sprzedający wystawił 5 faktur rozpisując na tych fakturach zakupione wyposażenie techniczne. Na fakturach określono termin płatności 30 czerwca następnego roku. Spółka A uregulowała zobowiązania wynikające z 3 faktur, a 2 faktury zostały nieuregulowane. Minęło już 2,5 roku, a spółka B nie upomina się o należne jej pieniądze wynikające z pozostałych 2 faktur. Zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za przychód uważa się również wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań. Gdy minie okres 3 lat od upływu terminu płatności, spółka A będzie musiała uwzględnić po stronie przychodów wartość przedawnionych zobowiązań.

Czy w sytuacji gdy spółka A zlikwiduje działalność w grudniu bieżącego roku (tak więc pół roku przed przedawnieniem zobowiązań) będzie musiała w grudniu uwzględnić ten przychód? Jeżeli nie w grudniu to w jakim miesiącu, skoro księgi rachunkowe zostaną zamknięte a spółka będzie wyrejestrowana z urzędu skarbowego? Czy jako przychód należy potraktować kwotę brutto czy kwotę netto przedawnionych zobowiązań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?