Czy spółka świadcząca usługę remontowo-budowlaną jest zobowiązana do uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów, jeśli nie jest w stanie określić rodzaju i ilości odpadów, które mogą powstać przed rozpoczęciem pracy dla zewnętrznego podmiotu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka świadcząca usługę remontowo-budowlaną jest zobowiązana do uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów, jeśli nie jest w stanie określić rodzaju i ilości odpadów, które mogą powstać przed rozpoczęciem pracy dla zewnętrznego podmiotu?

Spółka jest wykonawcą usługi polegającej na remoncie infrastruktury torowo-sieciowej dla innego podmiotu. W wyniku przeprowadzonych robót powstają różne rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Spółka w wyniku świadczenia usługi staje się wytwórcą i posiadaczem tych odpadów, a następnie ewidencjonuje je w BDO jako odpady wytworzone poza instalacją w wyniku przeprowadzania robót na obiektach liniowych i przekazuje je dalej do firm zajmujących się utylizacją. Spółka posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających w instalacjach (działalność niezwiązana z opisaną powyżej usługą). Jednak podczas przeprowadzania prac remontowych mogą pojawiać się odpady niewystępujące w tym pozwoleniu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX