Czy spółka przejmująca przejmuje transakcje kontrolowane spółki przejmowanej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce przejęła poprzez połączenie transgraniczne swoją spółkę zależną (100% udziałów) z siedzibą w Niemczech. Do połączenia (przejęcia) doszło w trakcie roku obrotowego 2021. Spółka z siedzibą w Niemczech zamknęła w Niemczech księgi i złożyła w Niemczej deklaracje podatkową za okres działalności w 2021 r.

Czy spółka polska ma obowiązek sporządzić dokumentacje cen transferowych i wykazać ewentualne transakcje kontrolowane spółki niemieckiej z 2021 r., we własnej deklaracji TPR-C za 2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX