Nowość Czy spółka prowadząca PSZOK może zbierać odpady komunalne od firm w ramach prowadzonego PSZOK?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka prowadzi PSZOK i posiada zezwolenie na zbieranie odpadów. Spółka planuje poszerzenie działalności o przyjmowanie odpadów komunalnych od firm.

Czy w związku z tym musi uzyskać decyzję środowiskową?

Czy można zbierać odpady komunalne od firm w ramach prowadzonego PSZOK?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX