Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. jest firmą budowlaną podlegającą obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego. Spółka wykonuje kontrakty długoterminowe powyżej 6 miesięcy. Fakturowanie w/w usług jest co miesiąc lub rzadziej. Na koniec roku spółka wycenia niezakończone roboty i usługi budowlane na podstawie obmiaru robót i usług wycenionego według kosztorysu ofertowego i ewidencjonuje na koncie Produkcja w toku - wykazywana w bilansie jako Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Dla przykładu: Przychód spółki w danym roku wynosi 20.000.000 zł, koszty 24.000.000 zł (20.000.000 zł z roku bieżącego + 4.000.000 zł jako roboty w toku z roku poprzedniego) z czego 4.500.000 zł to roboty w toku roku bieżącego.

Czy spółka prawidłowo postępuje nie ustalając na koniec roku przychodu z niezakończonej usługi budowlanej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?