Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka sprzedaje prace projektowe dla podmiotów krajowych. Do obsługi u odbiorcy tych projektów potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie. Każdorazowo dla danego odbiorcy spółka kupuje 1 egzemplarz programu od kontrahenta z Niemiec, i następnie odsprzedaje swojemu zleceniodawcy (program na nośniku CD przychodzi w pudełku do spółki i odsyłany jest do odbiorcy). Spółka wykupuje również od kontrahenta z Niemiec na rok usługę utrzymaniową (opiekę nad oprogramowaniem) oraz pakiet aktualizacyjny, a następnie odsprzedaje te usługi swojemu odbiorcy (realizacja drogą elektroniczną). Od kontrahenta niemieckiego otrzymuje fakturę, na której wyszczególnione są 3 pozycje z cenami (programu, usługą utrzymaniową za okres.., pakiet aktualizacyjny za okres..), na fakturze jest podana nazwa firmy dla której jest przeznaczony (czyli nasz konkretny odbiorca).

Czy spółka prawidło rozlicza te transakcje:

- nie odprowadza podatku u źródła, gdyż uważa, że nie kupuje licencji (prawa do kopiowania i powielania) tylko kupuje konkretny przeznaczony dla danego odbiorcy egzemplarz i mu odsprzedaje,

- na potrzeby VAT fakturę od kontrahenta niemieckiego (ze sprawdzonym nr NIP unijnym) traktuje jako import usług,

- rozliczenia importu w rejestrze VAT dokonuje:

dla pozycji 1 (zakup programu) pod datą wystawienia faktury,

dla pozycji 2 i 3 (usług długoterminowych nie zakończonych) pod datą zapłaty, która jest wcześniej niż zakończenie usługi). Jeżeli nie została zapłacona przed końcem roku, to na ostatni dzień roku w kwocie wg proporcji przypadającej na dany rok.

- kwoty z faktury wyrażone w euro przeliczane są dla potrzeb PKPiR i dla VAT pozycja 1 wg kursu z dnia poprzedniego wystawienia faktury, a dla VAT pozycja 2 i 2 z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli w naszym przypadku dnia zapłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?