Czy spółka powinna wystawić fakturę VAT z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa? - OpenLEX

Czy spółka powinna wystawić fakturę VAT z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka sprzedała zorganizowaną część przedsiębiorstwa służącą do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji ciepła i ciepłej wody w tym:

- prawo własności urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczej wymienione w załącznikach do umowy (np.: pompy, gazomierze, kotły, węzły cieplne, liczniki, kominy, urządzenia kotłowe itp.),

- inne ruchomości i prawa wymienione w załączniku do umowy (np.: komputer, fax, telefon i licencja Molp Office), które wchodzą w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - dalej k.c.

Kupujący zobowiązuje się do przyjęcia pracownika na warunkach identycznych jakie pracownik ten ma zastrzeżone w umowie o pracę ze sprzedającym. Przejęcie pracownika nastąpi w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - dalej k.p. Cena płatna będzie w 84 kolejnych miesięcznych ratach do lutego 2014 r. Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa chodzi w życie w dniu 1 października 2006 r. Jeden z paragrafów umowy stanowi, że "korzyści i ciężary związane z przedmiotami sprzedaży kupujący będzie ponosił od dnia ich wydania, które nastąpi w terminie do dnia 30 września 2006 r." Spółka nie sporządzała odrębnego bilansu dla sprzedanej części zorganizowanego przedsiębiorstwa. W ewidencji spółki poszczególne urządzenia i sieci cieplne, które wymienione w umowie sprzedaży figurowały jako poszczególne składniki majątku spółki. Spółka majątek nabyła w 2002 r. i miała prawo do odliczania podatku naliczonego. Zakupy związane nabyciem poszczególnych składników majątku były opodatkowane stawką 22% i 7%.

Czy spółka powinna wystawić fakturę VAT z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

Jakie stawki VAT należy zastosować przy ww. sprzedaży?

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?