Czy spółka powinna wykazać import usług z tytułu usług magazynowania i pakowania świadczonych przez spółkę z UE? - OpenLEX

Czy spółka powinna wykazać import usług z tytułu usług magazynowania i pakowania świadczonych przez spółkę z UE?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska spółka współpracuje ze spółką z UE. Spółka z UE prowadzi magazyn konsygnacyjny, do którego spółka polska przemieszcza swoje towary, które następnie w określonym w umowie momencie spółka z UE odkupuje i sprzedaje dalej. Spółka z UE wystawia co miesiąc fakturę za magazynowanie towarów spółce polskiej. Towar dostarczany jest do magazynu luzem w dużych partiach. Spółka z UE kupuje towar kiedy potrzebuje i w ilościach jakie potrzebuje. Obie spółki prowadzą odpowiednie ewidencje. Zdarza się, że spółka z UE chce kupić towar z magazynu nie luzem tylko w opakowaniach. Wówczas spółka z UE wykonuje usługę pakowania towaru spółki polskiej i następnie kupuje go w takiej formie. Spółka z UE fakturuje spółkę polską za te usługi.

Czy spółka polska powinna wykazać import usług z tytułu usług magazynowania i pakowania świadczonych przez spółkę z UE?

Czy fakt pakowania przez spółkę z UE wpływa na obowiązki podatkowe i możliwości korzystania z uproszczeń w ramach procedury call of stock przez spółkę polską?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX