Czy spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu otrzymanych bonów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Żak Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka otrzymała od kontrahenta w ramach nagrody za obroty bony, które następnie przekazała pracownikom, którzy w znaczący sposób przysłużyli się do promowania sprzedaży i marki produktów tego kontrahenta.

Czy spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu otrzymanych bonów?

Przekazanie bonów między spółką a kontrahentem odbyło się tylko i wyłącznie na podstawie protokołu przekazania nagrody.

Jak spółka powinna zaksięgować otrzymanie bonów w swoich księgach?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access