Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurczyga Maciej
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wyniku wniesienia aportem firmy osoby fizycznej, jednego ze wspólników do spółki komandytowej, w której skład wchodzą 3 komandytariusze i komplementariusz, powstała wartość dodatnia z różnicy między aktywami a pasywami wniesionego aportu. Spotkałam się ze stanowiskiem, że powinno odnieść się tą różnicę na kapitał wspólnika. W naszym przypadku nastąpiło by zwiększenie kapitału w stosunku do umowy.

Co należy w takiej sytuacji zrobić?

Czy spółka powinna oddać wspólnikowi wartość dodatkowego kapitału powstałego w wyniku aportu?

Czy należy zgłosić do sądu zwiększenie?

Jak dzielić zysk, jeśli w umowie jest podana inna wartość wniesionego aportu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?