Czy spółka powinna naliczyć rezerwę na koszty odpraw emerytalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rezerwa na odprawy emerytalne w spółce z o.o. z sektora prywatnego. Zagadnienie naliczania rezerwy na odprawy emerytalne nie jest uregulowane w żadnym z wewnętrznych regulaminów, układu zbiorowego pracy nie ma. Załoga liczy 200 osób, z czego w ciągu najbliższych 10 lat wiek emerytalny osiągnie 45 osób będących wieloletnimi pracownikami firmy, więc ich dalsze zatrudnienie jest wysoce prawdopodobne. Co roku przejdzie na emeryturę po kilka osób, a planowane koszty odpraw nie będą znaczące z punktu widzenia ogółu kosztów firmy.

Czy spółka powinna w tej sytuacji naliczyć rezerwę na koszty odpraw emerytalnych?

Jeśli tak, to czy można naliczyć ją tylko dla niektórych pracowników np. dla tych o określonym stażu pracy w firmie, którzy przejdą na emeryturę w okresie nie dłuższym niż 10 lat od dnia bilansowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy