Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka organizuje transport towarów, który odbywa się w całości na terenie Polski na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego. Spółka nie posiada własnego taboru, więc transport został zlecony podmiotowi zewnętrznemu. Wartość usługi transportowej została zrefakturowana na spółkę spoza UE, z zastosowaniem stawki podstawowej 23%. Na fakturze za transport zostały zrefakturowane także koszty wystawienia dokumentu T1, który ma na celu towarzyszenie towarowi celnemu podczas transportu (bez niego nie jest możliwy transport) oraz koszty sporządzenia przez firmę zewnętrzną dokumentacji związanej z odprawą celną.

Czy spółka postąpiła prawidłowo stosując do wszystkich pozycji faktury (a więc transportu, sporządzenia dokumentacji spedycyjnej, celnej) stawkę podstawową VAT, mając na względzie, że wykonaną usługą główną jest transport (w całości na terenie Polski), a dokumentacja stanowi konieczne czynności dodatkowe bez których transport nie byłby możliwy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?