Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka posiada kilkanaście ujęć wody podziemnej zaopatrujących osoby obsługujące obiekty przemysłowe należące do Spółki w wodę przeznaczoną do spożycia. W kilku przypadkach studnie zaopatrują w wodę przeznaczoną do spożycia, nie tylko obiekty przemysłowe, ale również lokale lub budynki mieszkalne. Każde z ujęć pobiera mniej niż 10 m3 wody na dobę i zaopatruje mniej niż 50 osób. Dla wszystkich ujęć wydano pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych. Dla części ujęć ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej. Spółka nie jest podmiotem realizującym zadania gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (nie jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym).

Czy w świetle przepisów ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod. spółka powinna wykonać analizy ryzyka dla każdego z ujęć wody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?