Czy spółka posiadająca dwa zakłady produkujące energię powinna prowadzić odrębną ewidencję ilościową energii elektrycznej dla... - OpenLEX

Czy spółka posiadająca dwa zakłady produkujące energię powinna prowadzić odrębną ewidencję ilościową energii elektrycznej dla każdego z nich?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką, która posiada kilka zakładów produkcyjnych. W dwóch zakładach zlokalizowanych na terenie różnych miejscowo naczelników urzędów skarbowych wykonujących zadania w zakresie akcyzy, dokonaliśmy inwestycji w instalację fotowoltaiczną, każda o mocy do 50 kW. Energia elektryczna produkowana w instalacjach wykorzystywana jest na potrzeby własne zakładów produkcyjnych, a ewentualne nadwyżki są odsprzedawane zakładowi energetycznemu.

Czy ewidencja, o której mowa w art. 138h Ustawy o podatku akcyzowym, którą jesteśmy zobowiązani prowadzić, powinna zawierać zapisy łączne dotyczące tych dwóch zakładów czy dla każdego zakładu powinniśmy prowadzić odrębną ewidencję? Czy też mając na uwadze zapisy §2 pkt. 2 Rozporządzenia ws. ewidencji powinniśmy w jednej ewidencji dane dotyczące każdego z zakładów wprowadzać jako osobny zapis np. produkcja energii z danego dnia powinna być pokazana w dwóch wierszach: jeden dotyczący zakładu X, a drugi dotyczący zakładu Y? W ewidencji jesteśmy także zobowiązani ujmować odsprzedaż energii zakładowi energetycznemu (podmiotowi posiadającemu koncesję). Zgodnie z Umową taka odsprzedaż jest rozliczana na podstawie faktury, którą wystawiamy po zakończonym kwartale ze wskazaniem jako daty sprzedaży ostatniego dnia kwartału.

Czy w takim razie zapisu w ewidencji dot. energii odsprzedanej możemy dokonać ostatniego dnia m-ca kończącego kwartał w łącznej ilości dot. całego kwartału, czy też wartość nadwyżek odsprzedanej energii powinniśmy wprowadzać dla każdego m-ca odrębnie pod ostatnim dniem m-ca (informacje dot. nadwyżek możemy ustalić dla każdego m-ca na podstawie faktury zakupu od zakładu energetycznego)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX