Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jest producentem suplementów diety. Otrzymujemy od aptek faktury za usługi marketingowe (np. wynajem powierzchni, reklamę naszych produktów itp.). Umowy zawarte z aptekami dotyczą usług marketingowych, gdzie wynagrodzenie za usługę przeliczane jest na podstawie zrealizowanego przez aptekę obrotu. Spółka wychodzi z założenia, że prawidłowe wykonanie usługi ma przełożyć się na sprzedaż danego produktu. W celu oceny zasadności faktury nasza spółka korzysta z raportów firmy zewnętrznej, która przesyła nam raporty ze zrealizowanej sprzedaży oraz zwrotu towarów. Proces weryfikacji i obliczeń wymaga sporo czasu i apteki nie są w stanie wystawić nam faktur w ciągu 15 dni po wykonaniu usługi. Otrzymane faktury potwierdzone są protokołami z faktyczną datą wykonania usługi, natomiast faktury są wystawiane np. miesiąc po terminie wykonania usługi.

Np. faktura marketingowa wystawiona 28.07 natomiast protokół 01.04-30.06.

Oto cytat z umowy:

"§ 3. 1. Strony postanawiają, że okres rozliczeniowy dotyczący wykonywania usług będzie się kończył z upływem każdego kwartału kalendarzowego.

2. W terminie do 60 dni od upływu okresu rozliczeniowego Novascon przekaże każdorazowo Partnerowi raport z wykonania usługi."

Czy my jako spółka ponosimy odpowiedzialność za to, że otrzymane faktury są wystawione z opóźnieniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?