Czy spółka polska posiadająca zakład zagraniczny na terenie Czech zobowiązana jest do dokumentowania transakcji z podmiotami... - OpenLEX

Czy spółka polska posiadająca zakład zagraniczny na terenie Czech zobowiązana jest do dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2012 r.

PYTANIE

Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. do art. 9a u.p.d.o.p. dodany został nowy ustęp 5a poszerzający grono podmiotów zobowiązanych do dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi o oddział spółki zagranicznej usytuowany na terenie Polski.

Czy słusznie wnioskuję, że dokumentacja taka ma określać zasady kalkulowania alokowanych pozycji bez narzutów?

W mojej ocenie zasady wyceny określone w art. 11 nie mają tu zastosowania, co wynika z braku odwołania art. 11 ust. 2 i ust. 3 do art. 9a ust. 5a. Sugerowanie wyceny transakcji z narzutami byłoby sprzeczne z ustawą o unikaniu podwójnego opodatkowania. Poszerzając katalog podmiotów zobowiązanych do sporządzania dokumentacji "cen transferowych" ustawodawca nie uwzględnił oddziałów zagranicznych polskiej spółki.

Czy spółka polska posiadająca oddział - zakład zagraniczny na terenie Czech zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji zart. 9a u.p.d.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?