Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką jawną (pełne księgi), badaną przez biegłego rewidenta. Spółka zatrudnia do 40 osób. Przedział wiekowy od 19 lat do 42 lat oraz jedna osoba 49 lat. Najdłuższy staż pracy pracownika to 11 lat. Urlopy pracowników są wykorzystywane nie później niż do września roku następnego.

Czy spółka może zastosować uproszczenia i nie tworzyć rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze (ze względu na kryterium istotności)?

A jeśli musi tworzyć rezerwy, to w jaki sposób i na jakie zdarzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?