Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość odpisu aktualizującego nieściągalną należność, która został skierowana na drogę egzekucji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2012 r.

PYTANIE

Spółka w 2008 r. utworzyła odpis aktualizujący należność za sprzedany towar, który nie stanowił kosztów uzyskania przychodów. W 2009 r. spółka wystąpiła z pozwem sądowym. Otrzymała wyrok zasądzający należność i skutecznie skierowała sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

Czy spółka w 2009 r. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych wartość odpisu aktualizującego należność z uwagi na uprawdopodobnienie nieściągalności tej należności (skierowanie na drogę postępowania egzekucyjnego)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access