Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 12 lipca 2013 r.
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 2 października 2009 r.

PYTANIE

Spółka w ramach prowadzonej działalności socjalnej (ZFŚS) zakupiła w biurze podróży kolonię dla dziecka pracownika. Spółka otrzymała z biura podróży fakturą VAT marża w wysokości 1.300,00 zł, za którą zapłaciła.

Zgodnie z regulaminem ZFŚS pracownik poniósł tylko częściową odpłatność za kolonię dziecka tj. 600,00 zł (kwota 600,00 zł została potrącona z wynagrodzenia pracownika). Pozostała część, w wysokości 700,00 zł została sfinansowana ze środków ZFŚS. Pracownik zwrócił się do Spółki z prośbą o wystawienie faktury na całą kwotę za kolonie, tj. na 1.300,00 zł. Powyższa faktura miałaby zostać wystawiona na zakład pracy żony pracownika, gdyż będzie starała się o dofinansowanie z ZFŚS ze swojego zakładu pracy.

Czy Spółka może wystawić fakturę za kolonię dziecka na zakład pracy żony pracownika?

Czy powyższa czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli tak to jaką stawkę podatku VAT należy zastosować?

Czy należy wystawić fakturę na pełną odpłatność za kolonię tj. 1.300,00 zł, czy tylko na kwotę, którą zapłacił pracownik tj. 600,00 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację