Czy spółka może wyliczyć oraz stosować szacunkową proporcję uzgodnioną z naczelnikiem urzędu skarbowego, jeśli zarówno sprzedaż... - OpenLEX

Czy spółka może wyliczyć oraz stosować szacunkową proporcję uzgodnioną z naczelnikiem urzędu skarbowego, jeśli zarówno sprzedaż zwolniona, jaki i sprzedaż opodatkowana w każdym roku wynosiła znacznie więcej niż 30.000 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną. Od kilku lat proporcja wyliczona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) - dalej u.p.t.u., wynosi 100% (faktycznie proporcja wynosiła ponad 99%). W roku 2020 rzeczywista proporcja również wyniesie 100%. Wobec czego proporcja wstępna na 2021 r. winna wynosić 100%.

Jednak spółka ma wiedzę, że w ciągu roku 2021 sprzedaż zwolniona ulegnie zwiększeniu. W latach poprzednich, tj. przed 2021 rokiem sprzedaż zwolniona wynosiła znacząco więcej niż 30.000 zł.

Czy spółka może skorzystać z art. 90 ust. 8-9 u.p.t.u. i wyliczyć oraz stosować szacunkową proporcję uzgodnioną z naczelnikiem urzędu skarbowego, jeśli zarówno sprzedaż zwolniona, jaki i sprzedaż opodatkowana w każdym roku wynosiła znacznie więcej niż 30.000 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?