Czy spółka może wprowadzić łączne wartości przemieszczenia towarów będących własnością spółki na podstawie zestawienia wysyłek i sumy wartości transakcji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka niemiecka zarejestrowana dla potrzeb VAT w Polsce i jednocześnie w związku z transakcjami e-commerce, zarejestrowana w kraju siedziby na potrzeby VAT-OSS, dokonuje przemieszczania towarów będących jej własnością w ramach magazynów Amazona, zlokalizowanych w różnych krajach UE. Spółka jest zarejestrowana na potrzeby podatku VAT w krajach, gdzie znajdują się przechowywane towary. Przemieszczenia towarów odbywają się na zlecenie Spółki lub Amazon decyduje o 'przesunięciach" towarów z jednej lokalizacji do innego magazynu. Spółka po zakończeniu miesiąca ma dostęp do zestawienia, na które składa się zestawienie pojedynczych transakcji (od kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy pozycji) według miejsc wysyłek i dostawy, wykazane według cen nabycia towarów.

Czy spółka w JPK musi wykazywać wszystkie transakcje wskazane w zestawieniu, czy może w JPK wykazać łączne wartości 'przemieszczania towarów' według kraju dostawy/nabycia i numerów NIP kraju dostawy i nabycia?

Czy spółka może wprowadzić łączne wartości przemieszczenia towarów będących własnością spółki na podstawie zestawienia wysyłek i sumy wartości transakcji w EUR, przeliczonej na PLN i z obowiązkiem podatkowym wykazanym na 15 dzień następnego miesiąca w którym dokonano przesunięć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX