Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2005 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. zawarła umowę pożyczki z osobą fizyczną na kwotę 100.000 zł. Spółka obecnie prowadzi prace modernizacyjne w dzierżawionym obiekcie stacji paliw (w celu otwarcia punktu gastronomicznego). Nakłady na ww. obiekt w ciągu najbliższego roku przekroczą kwotę pożyczki.

Czy wobec powyższego spółka może skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - dalej u.p.c.c.?

Jakie warunki trzeba spełnić aby korzystać ze zwolnienia? Czy wystarczy przedstawienie kserokopii faktur dokumentujących poniesione wydatki w trakcie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki naczelnikowi urzędu skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?