Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zakupiła usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła od kontrahenta z Austrii 17 sierpnia 2015 r., za które zapłaciła 25 sierpnia 2015 r. Polska posiada podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Austrią. Kontrahent dostarczył certyfikat rezydencji podatkowej wydany w dniu 30 lipca 2014 r., dokument ten nie zawierał okresu obowiązywania. W związku z powyższym jest ważny na rok od daty wskazanej na dokumencie. Kontrahent złożył wniosek o nowy certyfikat rezydencji podatkowej, który został wydany 24 listopada 2015 r. bez okresu obowiązywania.

Czy spółka może skorzystać ze stawki preferencyjnej wynikającej z umowy o UPO na podstawie certyfikatu rezydencji wydanego 24 listopada 2015 r., który jest kontynuacją poprzedniego dokumentu?

Czy spółka powinna dodatkowo uzyskać potwierdzenie od kontrahenta, że w okresie od 30 lipca 2015 r. do 24 listopada 2015 r. nie zmieniała kraju rezydencji?

Jeżeli spółka powinna pozyskać takie potwierdzenie, to w jakiej powinno być ono formie (np. mailowej, urzędowej)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?