Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jedną z działalności spółki jest gospodarka odpadami. Na składowisku odpadów, które znajduje się na terenie gminy, spółka ma zamiar wybudować przyłącze kanalizacji sanitarnej niezbędne do odprowadzania ścieków ze składowiska, jednak nie ma sieci kanalizacyjnej, do której miałyby te ścieki trafiać. Gmina, na terenie której jest to składowisko, posiada projekt budowy tej sieci, jednak nie ma pieniędzy na jej budowę. Istnieje jednak możliwość budowy tej sieci pod warunkiem, że nasza spółka dołoży część pieniędzy. Nadmieniam, że ta sieć będzie na majątku gminy i będzie służyć mieszkańcom tej gminy. Posiadamy interpretację urzędu skarbowego, iż ten wydatek (dopłata do budowy sieci) jest koszem podatkowym w momencie poniesienia.

Czy spółka (z uwagi na wysoki koszt) może bilansowo rozliczać go w latach i na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?