Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka Y podpisała umowę o samozatrudnieniu z Panem X. Pan X wyjeżdża na szkolenie. Ponosi wydatki: bilet PKP, posiłek, hotel, koszty szkolenia. Dostarcza do spółki Y faktury za poniesione wydatki: odbiorcą faktury jest spółka Y a dostawcą hotel, restauracja itp. W opisie faktur jest nazwisko Pana X, dla którego poszczególni dostawcy świadczyli usługi.

Czy spółka Y może zaksięgować w koszty takie faktury czy też wszystkie faktury powinny być wystawione na firmę samozatrudnionego a Pan X dopiero "refakturować" na spółkę Y?

Czy spółka Y może przyjmować faktury, gdzie koszty dotyczyły osoby samozatrudnionej a nie pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?