Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 6 stycznia 2006 r.

PYTANIE

Spółka A zawarła w 2002 r. umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód ciężarowy (w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. - dalej u.p.t.u. nie jest uznany za samochód ciężarowy).

Od 2002 r. spółka A wydzierżawia samochód ciężarowy spółce B i obciąża ją czynszem z tytułu dzierżawy. Umowa dzierżawy zarejestrowana została w urzędzie skarbowym 23 kwietnia 2004 r.

W umowie pomiędzy spółkami A i B brakuje klauzuli o ponoszeniu kosztów ubezpieczenia samochodu OC/AC. Czynsz dzierżawy zawiera kwotę czynszu leasingu narzut zysku 5%. Spółkę B, zgodnie z umową "obciążają nakłady na przedmiot dzierżawy, a w szczególności koszty eksploatacji, naprawy i konserwacji".

Od maja 2004 r. do dnia dzisiejszego spółka A obciąża spółkę B kosztami ubezpieczenia samochodu OC/AC. Czy prawidłowe jest wystawienie faktury VAT ze stawką w wysokości 22%?

Czy refakturowane koszty ubezpieczenia OC/AC, można potraktować jako składową czynszu dzierżawy, pomimo braku na ten temat wyraźnej klauzuli w umowie dzierżawy?

Jeżeli tak, to czy spółka B miała prawo odliczenia 100% VAT z faktury za refakturowane koszty ubezpieczenia?

Czy sporządzenie w dniu dzisiejszym aneksu do umowy dzierżawy, który będzie sankcjonował wzrost czynszu dzierżawy o refakturowane koszty OC/AC od maja 2004 r. będzie upoważniał do odliczenia 100% VAT za okresy wsteczne (aneks nie będzie miał potwierdzenia rejestracji w urzędzie skarbowym)? Czy należy sporządzić korekty do potrącenia VAT do wysokości 50% (później 60%)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?