Czy spółka może dokonać pomniejszenia podatku należnego o podatek VAT wykazany na fakturze (23%) dokumentującej zakup usługi objętej zwolnieniem przedmiotowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Burchard Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka otrzymała fakturę dokumentującą sprzedaż usługi objętej zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174), faktura ta została wystawiona ze stawką VAT 23%.

Czy spółka może dokonać pomniejszenia podatku należnego o podatek VAT wykazany na fakturze (23%) dokumentującej zakup usługi objętej zwolnieniem przedmiotowym?

Jeśli nie,to czy może zakwalifikować nieodliczony podatek do kosztów uzyskania przychodu?

Czy zwolnienie przedmiotowe rodzi obowiązek wystawiania faktur ze stawką zwolnioną, czy jest to przywilej z którego można korzystać dowolnie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access