Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka handlowa zawarła z dostawcą umowę w sprawie przesyłania faktur drogą elektroniczną. Jeden z punktów umowy mówi, że celem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktur dostawca ma przesyłać co miesiąc zestawienie wysłanych faktur, celem weryfikacji przez spółkę. Niestety dostawca nie wywiązuje się z tego punktu umowy.

Czy może mieć to wpływ na prawo do odliczenia VAT przez spółkę?

Dostawca przesyła faktury z adresu i na adres mailowy określony w umowie (autentyczność pochodzenia) oraz w formacie pdf (integralność treści, czytelność). Poza tym spółka stosuje wewnętrzne procedury kontroli w celu weryfikacji faktur (zgodność z zamówieniem, dokumentami WZ, listami przewozowymi, płatności itp.).

Czy to wystarczy do zapewnienia autentyczności, integralności i czytelności faktur?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?