Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Olszewska Magda
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w 2017 r. otrzymała dywidendę od spółki zależnej (włoskiej) - dywidenda ta spełnia warunki do jej zwolnienia z podatku określone w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT. Poza otrzymaną dywidendą spółka uzyskała inne dochody poza terytorium RP, które nie były zwolnione z podatku.

Czy ustalając limit odliczenia podatku u źródła, o którym mowa w art. 20 ust. 1 (spółka zamierza odliczyć od podatku należnego w Polsce podatek zapłacony za granicą), spółka ma prawo uwzględnić również kwotę otrzymanej dywidendy przy ustaleniu proporcji dochodu uzyskanego poza terytorium RP do dochodu globalnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?