Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zawarła umowę z dostawcą na karty sportowej dla pracowników. W związku z poparciem wniosku pracowników, pracodawca zgodził się na częściową refundację kart z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, co zostało przyjęte w formie uchwały o dofinansowanie.

Pozostała części kwoty (różnicą między wartością karty a dofinansowaniem) będzie potrącana z wynagrodzenia pracownika do którego przypisana jest dana karta. Faktura za kartę zawiera podatek VAT oraz jest wystawiona na spółkę.

Czy właściwym jest sierdzenie, że podatnikowi (spółce) nie przysługuje odliczenie VAT od powyższej transakcji?

Natomiast w przypadku w którym prawidłowe jest odliczenie podatku od towarów i usług czy należałoby udokumentować sprzedaż dla pracowników w wartości przez nich opłacaną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?