Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2018 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. (producent konstrukcji stalowych) jest podmiotem zużywającym wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy, prowadzącym działalność gospodarczą (zgodnie z art.138f ust.1 ustawy o podatku akcyzowym). W ciągu ostatnich 3 lat spółka zakupywała wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – były to oleje zużywane do maszyn i obrabiarek oraz gaz płynny zbiornikowy zużywany do upalarek. Wszystkie oleje (jednorazowy zakup ok. 200 litrów) w całości są bezpośrednio wlewane/wymieniane w maszynach. Nic nie jest magazynowane. Gaz płynny zużywany jest sukcesywnie w ciągu roku i magazynowany w zbiorniku przeznaczonym do tego celu (dostarczonego przez BałtykGaz). Wszystkie faktury dostarczane przez dostawców ww. wyrobów zawierają ilości i ilości otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz datę oraz miejsce wysłania i odbioru ww. wyrobów (dokument dostawy jest obowiązkowo dołączany do każdej faktury).

Czy w opisanej sytuacji jest obowiązek tworzenia ewidencji powyższych wyrobów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 28.12.2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy czy też można jej nie tworzyć zgodnie z art. 138f ust.2?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?