Czy spółka, która wybudowała studnię głębinową na potrzeby przeciwpożarowe, powinna uzyskać pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wody do celów gaszenia pożaru?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka uzyskała pozwolenie wodnoprawne na budowę studni głębinowej na potrzeby przeciwpożarowe. Zgodnie art. 31 pr.wod. korzystanie z wody do celów gaszenia pożaru nie wymaga posiadania pozwolenia wodnoprawnego.

Czy art. 31 pr.wod. dotyczy również opisanego przypadku?

Czy są jakieś obowiązki sprawozdawcze w związku z wybudowaniem studni (w danym roku woda nie była wykorzystywana, w danym roku woda została wykorzystana na cele przeciwpożarowe)?

Czy zakład powinien uiszczać opłatę za pobór wód?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX