Czy spółka, która w profilu swej działalności nie ma handlu samochodami osobowymi może odliczyć 100% VAT przy nabyciu samochodu przeznaczonego do odsprzedaży?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) zgodnie z podpisaną umową z kontrahentem zakupiła dwa samochody osobowe, które musiała doposażyć i odpowiednio przystosować, a następnie sprzedać klientowi. Spółka nie ma w swojej działalności handlu samochodami osobowymi, dlatego też odliczyła 50% od zakupionych samochodów osobowych oraz od wszystkich kosztów poniesionych na to zlecenie. Ze względu na to, że wszystkie koszty związane z tym zleceniem oraz faktura sprzedaży zostały wystawione w marcu 2018 r. spółka wykazała nieodliczony VAT naliczony w pozycji 48 deklaracji VAT-7 za 03-2018.

Czy spółka postąpiła prawidłowo?

Jak powinniśmy rozliczyć VAT naliczony od faktur kosztowych wystawionych w kwietniu 2018 r., w związku z koniecznością doposażenia tych dwóch samochodów?

Czy powinniśmy odliczyć 50% VAT i nieodliczoną część ponownie wykazać w pozycji 48 deklaracji VAT-7 za kwiecień 2018 r.?

Czy mamy prawo do odliczenia w całości VAT naliczonego?

Spółka nie będzie wystawiać już żadnej faktury sprzedaży dotyczącej tego zlecenia.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access